♦v y 25 M uziekfeesten Leunen Op Vrijdag 7, en Zaterdag 8 april {Beter dan Circus M5k....7ü?) Vrijdag 7 april: De zaal gaat plat met de "BZB", de knotsgekke Band zonder Banaan: rap. Rock, rock roll, hard rock, smartlappen, carnavalsnummers etc. En kun je met een rock rollband als "Trade Mark" praten over een voorprogramma???? Zaterdag 8 april: Gaat U er maar eens goed voor zitten!! Opnieuw gaat de zaal plat, maar nu van het lachen» Met "Boekels Kwarrierkew en "Kwartjesvoik" kunt U wel eens beter af zijn, dan op "Circus Mök": humor en joeks van hoog nivo. Bat mag U niet missen. Advies: Buikspieren vooraf éven oprekken en reserveer tijdig Uw kaarten -Voor beide avonden zijn vanaf 18 maart kaarten te koop bij: "Tankstation Texaco" v f9SO C mm

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 26