19 ze dikke kuiten krijgen. Wie zorgt voor een zitplaats voor ons zangkoor? De toekomst zal het leren. Gisteren was het feest van St. Marcus maar door het slechte weer heeft de gebruikelijke processie niet door kunnen gaan. De Zeereerw. Heer Rector had een vergadering belegd met de Jonge Boeren met als doel om vakkundig en zonder veel kosten het Kerkhof in cultuur te brengen en in te zaaien met gras. Tot dit doel waren vandaag alle Jonge Boeren van het Veulen voorzien van schop en hark plus paard en eg aangetreden. De bijeenkomst was bij van Gasset. Gezien het feit dat het gisteren feest was vanwege het bezoek van Hare Majesteit de Koningin en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bemhard aan Venray en hieraan was verbonden belastingvrij dansen hetgeen nogal veel droge kelen had verwekt was dit geen ongeschikte plaats van verzamelen. Daarbij kwam nog dat het juist vandaag verkiezing van de Prov. Staten was en men er dus zo af en toe bij van Gassel kon binnenwippen om de keel een beetje te smeren zonder dat dit in de gaten zou lopen. Ondanks alle drukte en slecht weer is men er toch in geslaagd het kerkhof zoals voorgenomen vandaag aan de Zeereerw. Heer Rector af te leveren. Op het einde van de maand Mei zal aan het Veulen een Mariale week worden gehouden wat tevens een mooie voorbereiding is op het Pinksterfeest. Tijdens deze voorbereiding op het Pinksterfeest gaat de Zeereerw. Heer Rector ter bedevaart naar Rome, alwaar Hij op de Heilige plaatsen de zorgen van Zijne Parochianen in zijn gebeden zal herdenken, waaronder ook zeer zeker hij onze jongens in Indie niet zal vergeten. Het parochieleven zal alsdan voor deze dagen worden toevertrouwd aan een andere geestelijke. Onze Veulense kerk staat momenteel bij de fotograaf Swenker in de Grote straat te Venray in vergrote vorm voor het raam te prijken. Met het bezoek van de Kon. Gasten gisteren te Venray heeft menigeen met bewondering deze foto gade geslagen. HUWELIJKEN: zijn voornemens de Huwelijkse staat te aanvaarden: Pietje Mulders en Mana Maassen uit Ysselsteyn. Degene welke een huwelijksbeietsel weet wordt verzocht dit maar voor zich te houden want ze weten als regel toch al genoeg. Het fornuis hetgeen Pietje reeds lang uit voorzorg had gekocht zal nu niet langer meer behoeven staan te roesten. Dus Marie weet waar ze het eerst aan mag beginnen. Zij hopen op 16 Mei a.s. elkander het jawoord te geven voor hun leven. Volgende week het tweede deel van de brief over april 1950. Gerrit Reintjes

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 20