Toen het VeuSen nog een 'vulleke' was (42) 18 Vierde deel van de brief over maart 1950 en eerste deel van de brief van april 1950 van het Veulens Thuisfront aan onze jongens in Indië. w Wij schakelen U thans over naar de Zeereerw. Heer Rector voor zijn maandelijks woordje. Beste Theo en Sef. Ja ik zal jullie voortaan maar met naam noemen want jullie groepje is sterk aan 't minderen wat trouwens ook maar goed is. Dezer dagen hebben we de terugkomst van Jan Swinkels gevierd. Hij zag er goed uit en ik geloof wel dat hij dezelfde gebleven is. Hoe staat het nog met jullie. Ben je niet mager geworden in deze vastentijd? Behoef je nog geen twee keer binnen te komen voordat men je gezien heeft? Ja hier sukkelen ze daar erg mee. Er zijn er die met het vel van hun buik de neus kunnen afvegen. Maar kort en goed. We staan dan weer aan de vooravond van Pasen. Het feest van nieuw leven, van Verrijzenis. Morgen zullen de Paasklokken weer luiden en zullen we weer Paaseieren eten. ik zal de goede God morgen in het offer bidden dat Hij U allen moge zegenen met alle mogelijke goed en dat hij U spoedig terug moge voeren in ons midden waar ons aller liefde U wacht. Moge God U sterken met zijn genade in deze laatste weken of maanden dat u ver van huis bent. Uw Rector. Brief over aprii 1950: Hallo, hallo, hier zijn we weer VEULENS Thuisfront met een uitzending van het maandelijks nieuws van 't Veulen en omstreken. KERKELIJK NIEUWS. Het hoogfeest van Pasen behoort weer tot het verleden en zo ook de gebruikelijke eiervisites. Aan het Veulen werd de Pasen ingezet met een plechtige meerstemmige mis die op zeer verdienstelijke wijze werd uitgevoerd door het kerkelijk zangkoor van 't Veulen. Intussen zijn de banken in de kerk allen klaar en geplaatst. Thans is het zo dat eenieder een zitplaats heeft en er geen enkele meer bij zal behoeven blijven staan, uitgezonderd het kerkelijk zangkoor. Deze zijn bij gelegenheid van het Priesterfeest van Eerw. Van Kempen van hun zitplaatsen beroofd en Leunen heeft hierbij met een goed smoesje hun kerkstoelen teruggehaald omdat z© deze bij genoemde gelegenheid nodig hadden. Onze kerkzangers moeten nu maar blijven staan totdat

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 19