GEVRAAGD Een oppas voor onze 3 4, 7 en 9 jaar voor 2 vaste dinsdag) in de week, van (maandag en Fam. Reintjes Oud-ijzer aktie ia Leunen, Veulen en Heide Op zaterdag 15 april houdt de harmonie haar jaarlijkse oud-ijzer aktie. Net als met de vorige oud-ijzer akties, vragen wij om het zelf aan te leveren. van 10.00 uur tot 15.00 uur bij de Tuinbouwloods te Leunen W aarom weer zeïf aanleveren i h Het is o.a. erg moeilijk om aan traktors en wagens te komen die nog uitgeleend kunnen worden om oud»ijzer mee op te halen. Ook weer speciale aandacht voor oude fietsen, want die leveren voor ons toch elk jaar weer een mooie cent op maar wat niet aangeleverd mag worden, zijn alle materialen die onder chemisch afval vallen. Ook geen koelkasten en diepvriezen. Voor inlichtingen: Martien Berikx tel. 581936 Bij voorbaat dank namens feestuur en leden.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 15