S.\A 12 WIL JE GAAN VOETBALLEN?? S.v.Leunen is een voetbalvereniging waar veel kinderen wekelijks bezig zijn met het jeugdvoetbal. Elke week zijn er meer als 40 begeleiders/stérs actief bezig om het voebaltalent verder te ontwikkelen van jeugdspeiers/sters. Om jullie kennis te laten maken met het voetbalspel zullen er drie proeftrainingen zijn in de maand april op het voetbalveld van S.v.Leunen. De data zijn; 13 april van 17.30 tot 18.30 20 april van 17.30 tot 18.30 27 april van 17,30 tot 18.30 Dus ais je mee wilt doen kom maar eens kijken wat er allemaal te doen is. Neem wat sportkiedmg mee dan kun je samen met andere kinderen eens proberen orn het voetbalspel te spélen. Als je na de trainingen je wilt aanmelden als eventueel nieuw lid ontvang je van ons een inschrijflijst. Tot half mei is het dan mogelijk om je aan te melden. Hebben je ouders of jij nog vragen stel deze gerust op deze avonden aan de begeleiding. Je kunt eventueel ook bellen naar Ben Nelissen - 589190 Joop Gielens - 580871 Wij wensen jullie veel vöetbaiplezier op deze avonden. Het Jeuudbestuur van S.v. Leunen. naar Si.ttard. Alle jeugdspelers/sters en begeleiding die zich opgegeven hebben om mee te gaan naar de wedstrijd Fortuna - P.S.V. worden 7 april a.s.op vrijdagavond om 17.45 uur op het sportpark van Leunen verwacht. Zorg dat we op tijd kunnen vertrekken s.v.p. We verwachten dat we om ongeveer 23.15 uur weer terug in Leunen zuilen zijn. ledereen een mooie en spannende wedstrijd toegewenst. Het Jeugdbestuur. in nu ifiniin i in iii 11 n iipi i S.V.Leunen Jeugdafdeling

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 2000 | | pagina 13