5 I t f 11 I Contributie en Ledenwerving I I I I In de week van 17 januari gaan we weer onze jaarlijkse contributie innen. f j Daarnaast hebben we ook aparte aandacht voor ledenwerving. f Voor degene die de contributie graag per bank wil overmaken ƒ22,50 p.p. is het bank num. Zevenrode 128102683 p/a Mw. Geurts-Wismaas inzake KB O Leunen! Als men per bank betaalt, graag in de week van 3 januari, anders bestaat de mogelijkheid dat het afschrift van de bank niet binnen is in de week dat de contributie geïnd word. (en klappen dan onnodig bij u aan) I Nu LEDENWERVING: f Dit slaagt alleen als men een lid ook wat te bieden heeft, en dat heeft de KBO. f Naast belangen behartiging op zowel landelijk als provinciaal en op plaatselijk 1 niveau, doet de KBO nog veel meer. I f We zetten een gedeelte van het aanbod op een rij: f I Permanente belangenbehartiging voor iedereen van 50 jaar en ouder op hetf I gebied van inkomen, huisvesting, gezondheid, welzijn, educatie en recreatie. f De KBO kan u verder helpen met opplussen van u woning. I I De KBO heeft een eigen ombudsman, voor het helpen met ingewikkelde I fonnul ieren, of problemen met instanties enz.f Er zijn vele cursussen te volgenf I Zo heeft de KBO ook een ju ris ten telefoon voor de leden. f j Er is een gezondheidstelefoon, duizenden maken hier jaarlijks gebruik van. f f Toegang tot een eigen pakket KBO verzekeringen. I IJ ontvangt iedere maand de Nestor, met De Schakel(Dc Schakel nieuws uit de regio) f De bedoeling is ook dat dit jaar ieder lid een kortingspas krijgt, f Nieuw is dat dit jaar de ouderenconsulenten van start gaan. (hier later meer over) f f Verder kun je Volksdansen, Kienen, Gymmen, Sjoelen, Koersballen, Fietsen in I groepsverband en nog veel meer, teveel om hier op te noemen. f We organiseren ook ieder jaar een busuitstapje voor de liefhebbers j En dan niet te vergeten de najaarsvergadering met een feestelijk karakter, met I o.a. de bekende koffietafel enz.. Bij opgave lidmaatschap, zit deze KBO informatie er uitgebreid bij. f Voor leden is dit blad- ook ten alle tijden te verkrijgen; Gussenstraat 41 tel. 584948 I Wij hebben u zo hopelijk een klein beetje ingelicht, en vinden het geweldig als! je nu ook KBO lid wordt. f Bel even vrijblijvend 587078 voor event info. of opgave, wat wij zeer opprijsf f stellen. Bij voorbaat dank f KBO AFDELING LEUNEN 6 I i

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 7