m VOOR LEUNEN EN VEULEN REDAKTIEADRES: Scbeiweg 9, 5809 EH Leunen tel.: 58 90 70 JAARGANG: 31 nr 52 31 dec 1999 KERKDIENSTEN PAROCHIE "H.CATHARINA" LEUNEN Pastoor Z.E. Heer P.Ewals, Albionstraat 30, 5809 AE Leunen, teL 58 15 75 Gezinsbijdrage: barster. 1281 02 292 Giro: 103 80 47 Giften, voor de Banknummer: 1281.29.999 Albionstraat 30 5809 AE Leunen de Ruucer van onze kerk kunt u storten op: Restauratie vr 23-12 OUDEJAARSAVOND 19.00 In deze avondmis zingt het DAMESKOOR Ism tot bijzondere intentie (R) ism v Frans Baitussen, Willem Baltussen en overl fans Baltussen-Loonen Ism v overl fam Versteegen-Moorrees 2000 za 1-1 NIEUWJAARSDAG Heilige Maria, Moeder van God» le zondag van de maans: bijzondere kollekte eigen kerk 10.00 Hgm v het welzijn van onze parochie Hgm weekd v Sjeng Heidens (4) Hgm jrd v pater Martin Loenen zo 2-1 Hoogfeest: OPENBARING DIS HEREN (Driekoningen) 10.00 Hgm v pastoor Jan Hafmans Hgm v Jos Martens en Anna Martens-Clephas overl kinderen en overl familie ma 3-1 "GEEN AVONDMIS

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 2