I 'I' ve. ;>x Q\jy7 ***Qr j\f *e bft f s rW -• ii -•* S t 4 f .10 p <oo Wanneer trekt ik de tijd aan rafels Keer op keer leid ik mijn gehavende hart om de tuin. Mijn buitenkant sleurt zich door slagvelden Terwijl ik geen ander wil zijn dan wie ik in mij diepste ik ben. Het zand van mijn ziel Iaat geen zichtbare sporen van verandering zien. Zijn mijn voetetappen verloren gegaan op het terrein van de toekomst Ik denk van nietik heb alle hoop en vertrouwen In de nieuwe eeuw 2000. Ester. //n \Y X R. K. KINDERGROEP De drie Koningen van de wereld zoeken Jezus, het Kerst Kind. «!X 88. YA3 a »j J AM *>'h>

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 26