IH ie; 1 L li HIHVHIHIHIHIHIHIH ItlfllilStlllllll t Samenkomst in de kerk Samenkomst in de zaal, gaan samen. M Op dit kruispunt starten wij op 't Veulen het nieuwe jaar. Ik zeg bewust kruispunt, want beide bijeenkomsten horen helemaal bij dit millenniumfeest. Een bezoek aan onze kerk is toch onze vaste gewoonte bij iedere levens schakel. Want wij vieren allereerst, dat 2000 jaar geleden Christus is geboren. De grote "Redder en Verlosser "van de wereld. Aan deze Verlosser hebben wij in het komende millennium juist zo'n grote behoefte Want hoe wij het ook bekijken, de wereld en ieder van ons, hebben behoefte aan innerlijke vrede die in geloof, hoop en vertrouwen open kan staan voor de toekomst van deze nieuwe eeuw. Zo'n zeldzaa jubileum, kan nooit de volle inhoud krijgen, zonder de scheppen de God te vragen ons in de komende eeuw en jaar te behoeden voor rampen, tegenslagen, ziekte enz. Vanuit deze uiting van ons gelovig vertrouwen, kan en mag er feest worden gevierd, en de levensvreugde en eenheid van onze gemeenschap uitbarsten. Want geluk, vreugde, en eenheid, wil ook in 2000 ons karakter zijn. Sa de zaal.... een BRUNCH, een gezellige start van dit dubbel millenium. Mede namens Pastoor Deken Coenen heet ik u allen VAN HARTE WELKOM in deze bijzondere illetmium-kerk-viering. Diaken m OVERZICHT VAN 1999 In onze parochie zijn het afgelopen jaar gevormd, en zijn helaas 5 overleden Het afgelopen jaar ken Er is veel e ich als een redelijk goed jaar een leger van vrijwilligers, waarvoor onze hartelijke dank. Natuurlijk blijft het een zorg, ri ko kerkgemeenschap waarborgen, als een eenschap. Maar het nieuw Mede namens de Deke; tiiiennium geelt onze alle hoop en vertrouwen. team van priesters en het kerkbe- GEZEGEND JAAR 2000.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 25