THU1SFR0NTNIEUWS: Bij het begin van het Nieuwe Jaar 1950 voelt het Thuisfront afd. Veulen er ëen drinaende behoefte aan om U allen Indie een Gelukkig en Zaiig Nieuwjaar toe te wensen. Weer is een jaa verstreken, een iaar waarin ieder van ons zijn verwachtingen had 16 gesteld. Ai zijn misschien voor een groot of minder groot gedeelte bewaarheid, thans stellen we onze hoop op 1950. Wij hopen dan ook dat jullie allen zonder uitzondering met de jaarwisseling 1950-51 weer in de huiselijke kring zult vertoeven. Dit is met jullie ons aller wen Wij hopen dan ook dat het komende jaar onder Gods zegen voor U en zegen. De redactie sluit zich mef haar wensen bij het thuisfront aan en hiermede is het met onze wensen voor deze keer gedaan. Beste vrienden, wij eindigen deze uitzending met de allerhartelijkste groeten van alle inwoners van het Veulen en tot de volgende reis. Volgende week het eerste deel van de brief over januari 1950. Gerrit Reinties 1 I f «S* me.ni.en dtedevezti een fjezellifie £M ten gezend en. u 2000 Biljart Vereniging - Leunen*67 DE KBO AFDEUN6 LEUNEN QELUKKI6 NIEUWJAAR TOE. MET BESTUUR

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 17