11 Onze jaarlijkse kerstboomverkoop was een groot succes. We willen al onze 'klanten' van harte bedanken voor hun bijdrage middels het kopen van een echte EWL-kerstboom. Na de trekking van de daaraan gekoppelde loterij mochten we de volgende personen met een prijs verblijden: Fam. G. Manders, Vullingsstraat 33: 1® prijs: een haas Fam. Th. Loenen, Mstr. de Haanstraat 21: 2® prijs: een fazant Fam. J. Koch, Vicarieweg 23: 3® prijs: een wild konijn Met dank aan poelier Philipsen die deze prijzen mee mogelijk maakte. De traditieoao kerstboomverbranding is weer terug! Op zaterdag 8 januari 2000 zal dit weer plaats gaan vinden op het bekende perceei aan de Enge Steeg. De bomen kunnen ingeleverd worden tussen 14.30 en 16.30 uur. Om 17.00 uur zullen we het vuur aansteken. Elke ingeleverde boom levert een lot op voor de gemeentelijke loterij. Bomen die vrijkomen bij het ruimen van percelen tellen natuurlijk niet mee! Blijf tijdens het vuur a.u.b. allemaal op de openbare weg! Veiligheid met vuur gaat, ook na de Nieuwjaarsnacht, voor alles. Eerste Wijkverenigsng Leunen Secretariaat: Dhr. G. van Well. Meester de Haanstraat t l 5609 BC LEUNEN, tr 0478 - 585264 Prijzen kerstboom loterij 1999 Kerstboomverbranding Tot slot wenst het bestuur van de E.W.L. haar leden en alle lezers van de Ruuper een gezond en flitsend eerste jaar in het derde millennium

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 12