Deze eeuw zal Leunen Oost afsluiten zonder het gewenste speeituintje. Toch is er hoop dat wij iets Kunnen realiseren in het eerste jaa» van de volgende eeuw. Wü hebben een gesprek gehad met de dorpsraad. Zij ondersteunen onze doelstelling om een speeituintje in onze buurt te realiseren volledig en geven daaraan ook alle medewerking. ZJit door hen gepleegd onderzoek blijkt dat het niet mogelijk is om geld uit het z.g. "potje" van het dorpsradenoverieg vrij te maken voor de aanschaf van één of meerdere toestellen. Vanuit de gemeente Venray is er een toezegging gedaan dat zij het aanpassen van de ondergrond en plaatsing van de toestellen voor haar rekening zal nemen. Tevens zal de zelfwerkzaamheid van de buurt (aangeboden in de gehouden enquête) hierbij hard nodig zijn. De toestellen zelf zullen echter uit andere bronnen gefinancierd moeten worden. De gemeente Venray zal pas weer over een aantal jaren geld willen steken in renovatie van het speeituintje. De reden hiervoor is dat Leunen het afgelopen jaar ai twee speelgejegenheden heeft kunnen opknappen. "Regulier onderhoud blijft ze wel doen. Dit houdt in: gras maaien en toestellen afbreken als ze versleten zijn, geen vervanging en vernieuwing! WO moeten nu op zoek gaan naar sponsors en instellingen die ons geld willen geven voor een aantal toestellen. Do gemeente Venray zal dan zorgen voor plaatsing. De werkgroep heeft een plan gemaakt. Wü stellen uw belangstelling en Kritische mening erg op prijs. Het plan is dan ook ter inzage op te vragen. Hebt u hiervoor belangstelling, dan kunt u contact opnemen met Anjo Niessen, Pastoor £trijkersstraat 29, tel. 58937fi. \AjerKgroep Leunen-Oost Kindvriendelijk

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 11