3, Houdt ook de lijn van de kruisen in een rij aan en werk daar niet buiten met de omranding De breedte van de omranding van een enkel graf (dubbel diep) mag maar 75 cm bedragen; van twee graven naast elkaar 140 cm, Omrandingen van piastic, kunststof of rolhout zijn niet toege staan, Bloemresten en ander tuinafval mag men in de container doen. Bloempotten, verpakkingsmateriaal, steentjes, glazen e.d. gelieve men weer mee naar huis te nemen, In de container mag alleen GFT afval. Hebt U vragen over het onderhoud van de graven en de kruisen, of over het opmaken van een graf, dan kunt U kontakt opnemen met de beheerder van ons kerkhof Dhr Joos Reintjes, Bershof 6, telefoon 58 30 58. Voor het verlengen of het opzeggen van een graf kan men kontakt opnemen met de secretaris van het kerkbestuur Dhr M. Steeghs, Albionstraat 31, telefoon: 58 34 54. Laten we met z'n allen ons kerkhof mooi houden uit piëteit voor onze dierbare overledenen. Op 25 september a.s. worden de kruisen en de haan weer op de kerk en toren geplaatst. De aannemer en dakdekker zijn zo vriendelijk geweest om dit spectaculaire karwei op zaterdag uit te voeren, om zoveel mogelijk belangstellenden de kans te bieden, dit historische moment bij te wonen. Vanaf 9.00 uur is er rond de kerk volop activiteit; om ongeveer 11.00 uur gaat de haan omhoog. In de spits van de toren wordt een koker aangebracht met daarin de serie Nederlandse munten van 1999 en een oorkonde. Hierop worden ook de namen gezet van degenen, die haan en kruis gedeeltelijk geadopteerd hebben. Op dit moment is dat voor ruim F 5000,00 van de F 9500,- Ook u kunt daar nog bij staan als u deze week nog een speciale gift voor haan en kruis toezegt. U weet het intussen wel: Pastoor: 581575 of Mevr. Reintjes, tel 582221 fD 5809 AE Leunen, P Banknummer. 1281.29 999 Parochie H. Catharina. Albionstraat 30, 4

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 4