50 Jaar Nederlandse Kankerbestrijding/KWF Hierdoor is bij erfelijke borstkanker preven tieve behandeling mogelijk. Op dit moment iedereen gezonde adviezen als: De resultaten De Kankerbestrijding in Nederland bestaat 50 jaar. In die tijd ïs het mysterie 'kanker' ontsluierd. De vooruitzichten voor de patiënt zijn enorm verbeterd. De gemiddeh de genees kans is van 25 naar 50% gegaan. Het taboe heeft plaats gemaakt voor grote openheid. Arts en patiënt praten samen over de behandelingen. De behandel-mogelijkheden in Nederland behoren tot de beste ter wereld. Dankzij vijftig jaar steun van het publiek aan de kankeronderzoekers heeft Nederland ook in het wetenschap-pelijk onderzoek een plaats in de wereldtop van de kankerbestrij ding veroverd. Betere vooruitzichten en kwaliteit van leven In 1949 kon eigenlijk alleen de chirurg kanker behandelen. Nu komen er elk jaar meer mogelijkheden nieuwe vormen van chemo therapie, preciezere be straling. Onderzoekers verwachten veel van immuno- en gentherapie. Onderzoekers hebben 100.000 genen van de mens in kaart gebracht. Dit brengt de kennis óver kanker in een stroomversne Het KWF betaalt hieraan mee. niet roken gezond eten, veel groenten en fruit voldoende bewegen let op de weegschaal drink niet te veel alcohol verstandig zonnen let op kankerverwekkende stoffen. Kanker-risico vermijden Er is een intensieve speurtocht aan de gang naar genen die verantwoordelijk zijn voor erfelijke vormen van kanker. Sommige onderzoekers verwachten, dat het mogelijk wordt vast te stellen voor welke soorten kanker iemand met name gevoelig is. Artsen kunnen dan gericht aan geven wat iemand moet doen of laten om die soorten kanker te vermijden. Vraagbaak voor iedereen Kanker is tegenwoordig een normaal onderwerp van gesprek. Maar goed ook. Dat voorkomt onrust en onzekerheid. Dokters geven antwoord op alle vragen van de patiënt. De Neder landse Kankerbestrijdi ng/KWF ook. Bel maar en vraag maar. Onze voorlichters staan u graag persoon lijk te woord. Het KWF werkt nauw samen met alle verenigingen van kanker patiënten en ondersteunt het lot genotencontact en de begeleiding die deze verenigingen bieden. Want wie begrijpt beter wat iemand doormaakt dan een patiënt zelf? Bel voor een gesprek of een ontmoeting, 0800 - 0 22 66 22 (gratis). ï/m s A

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 37