Regeringsjubileum in 1949 te bestemmen voor de kankerbestrij ding. Toen een bedrag van ruim 2 miljoen gulden, tegenwaarde Withélfflina, de vroüw die zag aa nkém ëri dat ka n kë r ee n Zij besloot daarom -jf' bet::NatiO'nael: fv, "Bedank tBS Vanaf 1949 gaan elk jaar weer duizenden collectanten langs de deuren. Gedreven door dat ene doel: geld inzamelen voor de kankerbestrijding. Elke stap met de collectebus heeft ook de kankerbestrijding een stapje vooruitgeholpen. En met resultaat! Steeds meer patiënten genezen of kunnen met hun ziekte verder leven. Het mysterie kanker is grotendeels opgelost. Dat is mede te danken aan al die duizenden collectanten die elk jaar weer op pad zijn gegaan voor de kankerbestrijding. "Bedankt11 Ook u. De hele Nederlandse bevolking heeft al die jaren de collecte voor de kankerbestrijding royaal gesteund. Met die opbrengst is ongeveer de helft van al het kankeronderzoek in Nederland mogelijk gemaakt. Met uw gift in de collectebus steunt u kankeronderzoek en de opleiding van jonge, talentvolle onderzoekers. Maakt u de voorlichting aan patiënten mogelijk en de steun voor en door lotgenoten. Namens al die mensen die daar nu, misschien zonder het te beseffen, baat bij hebben: bedankt! "Bedankt88 Vijftig jaar lang hebben collectanten zich ingezet voor de kankerbestrijding. Mede dankzij hun inzet boeken we steeds betere resultaten. Een dezer dagen komt de collec tant bij u aan de deur. Geef dit bijzondere jaar iets extra's. Ais blijk van waardering voor zoveel jaren inzet voor de kanker bestrijding. Een goed gevulde bus is de beste beloning voor een collectant. En u weet: uw gift komt ten goede aan verdere verbetering van de kankerbestrijding in Nederland. Zst het zakje met uw gift vast klaar. Uw steun blijft nodig. V. -■ - 1 1 •••-..-A-. .y it',* t V. V.*'S:V.*- V-W»--*i -%-V'iV i 1 mm mfmmrmrm m r m m m m m m »-» 'm m' 'm m* m m'm'm' m' m m' s m'm' m' m' m'm' S m' m, V V m'm' mS,'m' v'. m' m m' m' m' m' m's'p m m* m m j m»' A A *-V!«v- v.y,V/V,V,y.V'V-v,y--\"-v ✓-.-.v1,v .v<-m-*Sm'y\m'*t*', «//'v 'Z.S\ f 's£ i

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 36