ÜDERlAiBS Deze week houdt de Nederlandse Kankerbestrijding; haar jaarlijkse collecte. Geeft u ook?* imm. SPAANS TURKS ARABISCH JAPANS CHINEES The Dutch Cancer Society is holding its annual door knocking campaign. Will you kindly make a donation too? La Asociación Holandesa contra el Cancer comienza su campana anual de postulacion. Hollands Kanser Ara§tirma Kurumu her yil geleneksel bir yardim kampanyasi dOzeniiyor. Ev ev dola^arak herkesten bagi§ topluyoruz. Siz de bize yardim etmek ister misiniz? 421 j&aaS 1h tz <F> U frl faWLT u i:to Uw geld wordt goed besteed In 1999 wordt de opbrengst als volgt besteed: 85% aan wetenschappelijk onderzoek en opleiding van talentvolle onderzoekers en behandelaars 15% aan voorlichting en patiëntenbegeleiding Het CBF-keurmerk De Nederlandse Kankerbestrijding/KWF heeft in 1996 als een van de eerste fondsenwervende in stellingen in Nederland het keurmerk gekregen van het Centraal Bureau Fondsenwerving, Dit keurmerk staat voor verantwoorde fondsenwerving en -besteding. Betaalkaarten in euro's kunnen wij nog niet verwerken. NEDERLANDSE K O U i H 6 i N Wi LH E L M 1. N.A F ON S Hulp- en informatielijn Nederlandse Kankerbestrijding: 0800 - 0 22 66 22 (gratis). Internet: www. ka n kerbestr ij d i ngn I Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Tel. 020 - 5 700 500. Bankrekening: 70.70.70.007. Giro: 26000, Vi;vS f?S:: -J:? te I - - v x -v:-V:vv:::: v v; '-wy/C-y, vww/«v:.wivw/j v - ^v.vV - - '/jVv V f, mm f I vvv^.v,r.V.-.:v-,/o.V/w;. mmmmm KANKERBESTRIJDING

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 34