29 mm ■mm ^HK wasss Katholieke kinderen groep God is de schepper ens en natuur 5 'ÉfC4k\^ OVP Parochie opbouw .TX. PAROCHIE EN DIACONIE; Diaconie, is zowel een persoonlijke als ook ge meenschappelijke opdracht. Het is onze instel ling en grondhouding, waarmee we in het leven staan. Een houding van christelijke naastenliefde; Hart hebben voor elkaar; Doen watje hartje in geeft; ;Het hart op de juiste plaats hebben. Alle maal uitdrukkingen die verwijzen naar de christelijke grondhouding van naastenliefde, van dienstbaarheid en van solidariteit. Deze grondhouding is ook in die zin persoonlijk, dat zij in persoon wordt uitgeoefend. Met andere woorden; deze grondhouding blijkt in en door wie men zelf is en in wat men doet. Het is dus niet juist als men zegt; de kerk zou die en die moeten bezoeken en helpen, zonder er zelf iets aan te doen, als je de mogelijkheid hebt. Want ook jij bent de kerk, ook jij bent een wezenlijk en belangrijk element van de leef- en geloof- gemeenschap. Als ieder een voor deze noodzakelijke dienstverlening maar naar de ander wijst, gebeurt er natuurlijk niets. Alle gelovigen hebben in dé diaconie van de liefde een eigen verantwoordelijkheid. Natuurl;ijk speelt hierbij ieders persoonlijke mogelijkheden en haalbaarheid. Daarom vindt de christe lijke diaconie dan ook op een uiteenlopende wijze plaats, en in zeer verschillende situaties.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 30