Is Vrijheid; om te mogen en kunnen leven; om er te zijn zoals ik ben; en om; te mogen en kunnen te geloven. Is vrede; dat onder mensen kan bestaan; maar ook in mnn hart. tUF*" Is Vriendschap; dat mijn leven zinvol maakt. I Vrijheid, Vrede en Vriendschap samen- Geen enkeieheld koopt deze schatten met geld en of mooie praatjes. Is verdriet; zo dikwijls stil. en ongeweten; Niemand die het ziet, maar je moet er door heen worstelen. Wensen Alles goed voor jezelf en anderen. Is Willen; al wegen er soms zware zaken, om er steeds het beste van te maken. Is wijsheid; die ik niet bij mij zelf zoek, maar in de Wijsheid die God in mijn gelovig leven aanrijkt. Is warmte; die ik ieder wil geven tot voordeel Van de ander en die ik zoek in het Evangelie. Is een moeilijke letter, maar die ik niet kan over slaan. Alles heeft in het leven zijn tijd, zijn plaats en zin. Ik kan niet iets verstopper De X kan ik ook zien; als een plaats van het moeten kiezen", welke weg ik van deze vier moet gaan. Waarschijnlijk is dit niet de brede maar de smalle levensweg. keuzen moet maken in mij leven.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 29