i m c ii ii i j 1. 27 KERKDIENSTEN VEULEN Rectoraat St. Antonius Diaken: F.van GasseL lei 077-467 19 61 Contactpersonen: Mia Geurts tel 58 82 15 en G.Claessens tel 58 31 12 Gezinsbijdrage: banknr. 1281 02 594 Spreekuur diaken: iedere dinsdagmorgen van 9-10 uur in de sacristie V1JFENTWINGTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR Zat 18*09 19.00 Hgm als mnd v Sef Janssen Hgm als jgt v Dien Burgers Driessen Hgm v Jacobus Ewals en Maria Holtackers Hgm v overi. fsrn Janssen Smulders Hgm v overl.fam v Staveren *v Son Hgm als le zwd v Jacobs Klaassen Misdienaars zat Linda Diana Rik Karei Lektor zat M. Classens GEDACHTEN; Zoek geen grote woorden als een klein woord volstaat OVERLEDEN: Wij hebben vanuit de Eucharistische uitvaartdienst afscheid genomen van de 96 jarige COBA KLAASSEN. Dat zij moge rusten in vrede, en de nabestaanden zich gesterkt mogen weten in het geloof en ons gebed. OM TE ONTHOUDEN; 18 sept. 1ste limburgse catechesedag te Roermond. 19 tot 26 sept. Is de vredesweek 26 sept. Doorpzondag.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 28