17 koekjes hun krachten versterkt want zonder verdere ongelukken kwamen allen behouden thuis. Hoe ze daar door hun vrouw ontvangen werden is niet bekend wel was de atmosfeer daags daarna schijnbaar voor vete mannen ondragelijk, daar de meeste hunner buitenshuis hun bezigheden zochten. Maar aangezien ze toch eens gezellig waren uitgeweest, namen ze die minder aangename houding van hun eega wel voor lief en beloofden prompt een volgende keer beter op te passen. Zodoende viel het voorop gezette doel van de kermisgang in duigen en de Veulense jongeren stonden met de duim in de mond. Ten einde raad hebben de Veulense jongeren besloten tot oprichting van een oude- mannentehuis. Hoe de Veulense meisjes hier tegenover zuilen staan, hoor je wel een volgende maal. Hieronder volgt een beknopt overzicht van de rolverdeling van het drama hetwelk met Venrayse kermis werd opgevoerd. De voornaamste personen waren: Chr. Erben Veulense zakenman Petran Weys Randbewoner met dikke lip Toontje Bovee Veulense boer Teng Houben Die achter op de fiets moest gaan zitten Wim van Meyel Die Teng achter op de fiets had We zijn thans aan het einde van ons nieuws en besluiten deze uitzending met de hartelijke groeten van alle inwoners van het Veulen en schakelen over naar de Zeereerw. Heer Rector voor zijn maandelijks praatje. Wij komen terug d® volgende maand om dezelfde tijd en over dezelfde golflengte. Beste jongens. Ik hoop dat het nog goed met jullie allemaal gaat. Hier is nog alles goed alleen moest het eerst wel wat meer regeneniedere dag is het maar warm. Voor het bouwbedrijf is het wel goed want ze hebben ononderbroken aan de kerk kunnen werken. Wij krijgen zodoende een droog gebouw. Het gaat hoe langer hoe meer vooruit ais het zo door gaat denk ik dat ze voor 1 November klaar is. De D.U.W. schiet ook al aardig op. Over 3 weken zullen ze wel klaar zijn. Als juiiie terugkomen denk ik dat je de vlies van Voiienberg niet meer terugkent. Hou je Zoek sterkte in Uw geloof in moeilijke ogenblikken, die je zeker zult hebben. De God van Vrede zal je dan troosten met een troost en vrede die ook kan bestaan ais je in strijd van wapengeweld zijt. Hij zal je n.l. een vrede geven die bestaat in een rust des harten. En mogen wij U dan eenmaal weer gezond naar zlei en lichaam in ons midden zien, waarvoor ik iedere dag 's morgens in het H. Offer voor U bidt. Uw steeds aan U denkende RECTOR, Volgende week het eerste deel van de brief over september 1949.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 18