Toen het Veulen nog een 'vulleke' was (15) 16 Vierde deel van de brief over augustus 1949 van het Veulens Thuisfront aan onze jongens in Indië. Daar een hunner te weinig wind in de band had en het stuur niet meer vast lag in zijn hand, moest hij achterop gaan zitten. Dat was zowaar een mooi gezicht. Beide handen had hij om de bestuurder zijn buik geslagen en zijn vermoeide voeten sleepten over de grond, het was net een pad op een kluitje. Alles ging, behoudens enkele abnormale zwaaien, goed tot bij Grad Wismans in Leunen. Deze goeie man is nog altijd bakker, dus dit was geen slecht adres om na al die nattigheid eens wat in vaste vorm te gebruiken. De Veulense zakenman, die schijnbaar de grootste honger had, poogde contact te leggen met de bewoners doch dit mocht hem niet gelukken zodat hij op eigen gelegenheid toegang probeerde te krijgen. Dit lukte hem vrij spoedig, door een schuifdeur van de rails te lichten. Eenmaal binnengekomen had hij het maar voor het uitzoeken. In brood had men weinig trek, van peperkoek kreeg men tandpijn, daarom nam hij maar enkele vla's en bracht deze naar buiten voor zijn hongerige collega's. Het bleken echter maar droge vlabodems te zijn. Daarom werd andermaal teruggegaan, om zoals men meende de bus met jam te halen om hiermede de vla wat smakelijker te maken. Doch bij opening bleek de bus geen jam te bevatten maar was zij tot de rand gevuld met heerlijke zandkoekjes. Je zult wei begrijpen dat men toen geen trek meer had in de droge vlabodems en met man en macht trok men dan ook op de koekjes los. In verschillende toonaarden werd het heerlijke gebakske geprezen, evenals de kundigheid van de maker. Was het aanvankelijk de bedoeling om de bus leeg te peuzelen hiertoe bieek men echter niet in staat daar de bus toch zeker meer dan 10 pond bevatte. Nadat de schare dan verzadigd was, het waren er 12 in getal die gegeten hadden, werden de overgeschoten brokken van de vla verzameld en tesamen met de geplunderde koekbus door de Veulense zakenman op de oorspronkelijke plaats teruggebracht, evenzo de deur, zodat niemand in het donker nog kon zien dat er iets gebeurd was. Toen men juist de hoek om kwam, want dit voorval had zich achter het huis afgespeeld, kwam uit de tegenovergestelde richting Grad met zijn eega van de kermis thuis. In het voorbijgaan stelde de snuggerste van het gezelschap hen ai gerust door te zeggen dat we enkel even achter het huis waren geweest om een plasje te doen. En gee gleuft dat? Het is te begrijpen dat er toen niet lang meer getreuzeld werd en in de kortste keren zat dan ook alles op de fiets. En ieder had schik dat ze zo mooi op tijd bij Wismans weg waren. Schijnbaar hadden ook de

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 17