Heel Leunen praat er al over. Wie wint de auto Blijft die in Leunen Wel vee! geld voor een lot, F 150,-, maar komt er dan ook echt genoeg geld binnen voor de restauratie van onze mooie historische kerk ledereen doet toch zeker mee, dan gaat het beslist lukken Op 27 september a.s worden de loten aan de verkopers verstrekt. Zij gaan dan de hun toegewezen adressen bezoeken. Maar misschien wilt u eerder verzekerd zijn van een lot of wilt u echt niet aan de deur benaderd worden en wél meedoen Dat kan U kunt dan vóór 23 september al loten bestellen bij: Wilma Manders, Laagriebroekseweg 7, tel584855. Leo Heintjes, Albionstraat 36, tel. 550474. Truus Weijs, Vullingsstraat 14, tel. 584273. Bij de bestelling worden met u afspraken gemaakt over lèvering en betaling en u wordt verder niet meer lastig gevallen. -Sv L.V.B. LEUNEN 9 Uitnodiging voor de ledenavond op maandag 20 september. Na de ontvangst met koffie zal de heer L. Hendrix, keramist en pottenbakker ons het een en ander komen vertellen over zijn werk. Ook zal hij een gedeelte van zijn collectie meebrengen, dus heeft u binnenkort een origineel geschenk nodig, vergeet dan vooral uw portemonnaie niet. Mooie dingen voor uzelf kopen mag natuurlijk ook Het is trouwens toch handig om voortaan geld mee te nemen naar de ledenavonden, want vanaf septbeginnen we met (gratis koffie en is er tijdens de pauze gelegenheid iets voor eigen rekening te bestellen.We hopen veel leden te kunnen begroeten in "de Brink", aanvang 20uur We vragen de leden van de Scheiweg Theeuwenhofweg Kraakse Pas Overbroekseweg Horsterweg Vliegert Hoogriebroekseweg de Hoef om 19.15 uur aanwezig te willen zijn i.v. m. de voorbereidingen. Bij voorbaat onze dank. Jaarprogramma 2000 In het ledenblad Zij-kontakt zit een vragenlijst, uw antwoorden kunnen we goed gebruiken bij het samenstellen van het nieuwe jaarprograma. We verzoeken u wel het ingevulde formulier nog deze week bij een van de bestuursleden in de bus te doen. Laat horen wat u van ons verwacht 1 C f Reuzenloterij Win de auto l rverkoosï

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1999 | | pagina 10