DORPSRAAD LEUNEN «.«.s Verslag dorparaadvergadering 9 Juli 31In deze vergadering kwam hoofdzakelijk een brief aan de orde die de landelijke vereniging van Kleine Kernen aan iedere dorpsraad in de regio Noord-Limburg stuurde. Deze vereniging wil nagaan welke hulp de dorpen nodig zou den hebben bij de oplossing van knelpunten in hun leefgemeenschap. Dit speciaal nu vanwege de bezuinigingen en de ondersteuning van het RISC te Venray die weg gaat vallen. Men stuurde ons een enquêteformulier toe om daarin te vermelden wat wij voor Leunen van belang achten. 31 augustus wordt dit in het Dorpenoverleg besproken en 22 september zal cr een informatie-bijeenkomst voor de hele regio in Hanooum ge houden worden. WO vonden voor Leunen van belang: - De winkelvoorziening - Een consultatiebureau voor zuigelingen en kleuters - De rioleringen - De bestrijding van de werkeloosheid - De toestand van de wegen - De verkeerscontrole, speciaal op de Albionstraat - De trapveldjes en de crossbaan. BO deze nodigen wO u uit voor de openbare dorpsraadvergadering van 14 juli a.s. in de kleine zaal van het Gemeenschapshuis. Aanvang 20.00 uur Agenda: 1 Opening 2 Eerste rondvraag 3 Notulen vergadering 9-6-'87 4 Ingekomen stukken en mededelingen 5 Verslag diverse afgevaardigden 6 Tweede rondvraag 7 Sluiting. Peter v Berlo, secretaris T P KOOP Gnoenteplanten o.a. verschillende soorten kool, prei, sla ljssla, eikenbladsla, andijvie, tuinzaden en potgrond. Tevens te koop: Aardappelen (nieuwe) M.Theunissen, Horsterweg 16, Leunen Telf 84559

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 6