DAMESKOOR LEUNEN 19.28.3 Vrijdag 10 Juli zingen we de H.Mis bij gelegenheid van het 10-jarig huwelijk Janssen-Hanssen om 11.00 uur. Wij hebben VAKANTIE van 22 juli tot 19 augustus. Alleen 5 augustus speciale repetitie! Het zingen in de diensten van zaterdags 19.00 uur gaat gewoon door I c a c 3 a WELPEN VERKENNERS SLOT De op zaterdag 1 juli Jl. gehouden jaarlijkse collectebus-aktle is een groot succes geworden en heeft ruim 800 gulden opgebracht Dankzij uw bijdrage hebben wij dit fantastische resultaat bereikt. Langs deze weg willen wij al degenen die een financiële bijdrage hebben geleverd hartelijk bedanken. Wij hopen het volgend jaar wederom op uw goedgeefsheid te mogen rekenen Bestuur en Leiding Scouting Don Bosco Leunen OUD PAPIER OUD PAPIER A.s. maandag 13 juli wordt er weer oud papier opgehaald in de kom van Leunen. Mensen buiten de kom kunnen het afleveren bij de Boerenbond tussen 6 uur en half 8 'savonds. Bij voorbaat dank I EERSTE WIJKVERENIGING LEUNEN OUD PAPIER OUD PAPIER

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 4