R.I.S.C. VENRAY n.aoo Nieuwe opzet computercursussen in de regio Tot voor kort waren er in de regio twee instellingen actief in het geven van computercursussen, het Regionaal Instituut voor Sociaal Cultureel Werk (RISC) en het Vormingscentrum Jong Volwassenen (V.J.V. De instellingen hebben besloten op dit gebied intensief te gaan samenwerken. Het resultaat hiervan is dat met ingang van september 1987 het cursuspakket flink is uitgebreid en verbeterd. Er komen basis cursussen voor beginners en ook beroepsgerichte cursussen. De inhoud van deze computercursussen (ook wel informatica cursussen genoemd) is als volgt: Basiscursus informatica voor beginners op de computer) ~~T2~b0ëini<ömstin~vin~3 uur per week. Kennismaken met de computer en zyn mogelijftheden Via voor iedereen begrijpelijke stappen leert u zelf op het appraat te werken. Beroepsgerichte cursussen zijn er in twee soorten. Ten eerste de cursus informatica en beroep: Deze cursus is-bëdoëï3~vöör~mënSën~dïS~ëën basiscursus gevolgd hebben en verder willen gaan in de richting van een beroep. De cursus bestaat uit 18 bijeenkomsten van 3 uur per week. U leert werken op een personal computer, bovendien worden er diverse excursies gehouden naar bedrijven en opleidingscentra Ten tweede is er de cursus_tekstverwerking Dit gebeurt op een përsönlï~cömpütër~ën~ïëidt op tot een erkend diploma Voor deze cursus is een redelijke typevaardigheid vereist. De cursusduur is 10 weken van 2 uur per week. Door de samenwerking van het RISC en het V.J.V. is het mogelijk ge worden de cursussen dicht by huis aan te bieden. Beginnerscursussen worden gegeven in Bergen, Gennep Mook Horst en Venray. De cursus informatica en beroep en de cursus tekstverwerking worden beide gegeven in Horst en Gennep. De cursussen zijn bedoeld voor alle ingeschrevenen by het Arbeidsburo (vooropleiding niet vereist) Het cursugeld is evenals in het verleden laag gehouden. Voor nadere inlichtingen kunt u bellen met: RISC afdeling Werklozenzorg Venray Telf 04780-83730 V.J.V. Noordelijk Limburg, telf 04709-3298

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 11