F3 KOOP Verse doperwten, 2,00 per kg. 19.28.9 BURO f~\ VROUW EN ARBEiD X ORIËNTATIE CURSUS VROUWEN EN EIGEN BEDRIJVEN. Het buro Vrouw en Arbeid wordt regelmatig gekonfronteerd met vrouwen die er over denken zelfstandig onderneemster te worden. De eerste fase is vaak het stadium van fantaseren en plannen maken. Veel vrouwen blijven echter in deze fase steken. Om deze vrouwen tegemoet te komen wil het buro in september_19§7 een oriëntatie-cursus "Vrouwen en eigen bedrijven" starïën. De cursus is bedoeld voor vrouwen die met vrij konkrete plannen rondlopen om een eigen bedrijf of werkprojekt te starten. Middels deze cursus kunnen zij erachter komen óf ze een bedrijf willen starten óf ze voldoende mogelijkheden daarvoor hebben. In de cursus wordt een overzicht gegeven wat er zoal komt kijken by het starten van een eigen bedrijf: - Wat zyn de persoonlijke kwaliteiten en motieven, en stroken die met de bedrijfsplannen. - Kennismaking met de belangrijkste aspecten van het zelfstandig onderneems terschap - Het opzetten van een ondernemingsplan en het verkennen van de markt - De verschillende rechtsvormen; vereiste diploma's en vergunningen. - Kennismaking met diverse instanties, die een ondersteunende en adviserende funktie kunnen hebben by het starten van een eigen bedryf. In het cursusprogramma is tevens plaats Ingeruimd voor excursies. De cursus bestaat uit 16 bijeenkomsten op donderdag-ochtend van 9.00-12.00 uur. De bijeenkomsten worden gehouden in De Clockert, Bergweg 4 te Venray. Er is plaats voor maximaal 10 kursistes. Voor aanmelding en/of meer informatie over deze cursus kunt u terecht by: Buro_Vrouw en Arbeid, Bergweg 41_Venraj[ .Telf 04780-83730 Telefonisch te bestellen nr. 01780-87189

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 10