ma 2-5 19.00 Isa uit dankbaarheid (J) 19.17.2 lsm v Anna Verheden lam v Fhanz wan Bree (vanwege de buurt) lsm v An toon v Cuijck, Jan van CutJck en echtgenote, overl Cam v Culjok, Fr ana Rongeneen overl Cam weekd v Gerrit Jenniskena (3) maandd v Wlm Heidens jrd v Teng Michels AKOLÏTHEN: za 19.00 Barry Willems en Robert Holtackera Hgm zo 9.30 Geert ThljasenMark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heeaen MISDIENAARS: ma t/m vr Barry Willems en Robert Holtackers LECTOREN: za 19.00 Mevr Theunis zo 11.00 J Rointjes GEDOOPT: Mieke Reintjes, Vullingaatraat 56 Esther Jeurissen, Alblonatraat 23 HUWELIJKSAFK: Leo van Dijck uit onze parochie en Jeanne Verbruggen uit Venray (1e roep) OPBRENGST VASTENACTIE1987 1986 Bisdom Roermond 1535,10 2166,-- Noord-Limburg 2054,75 4570,35 3589,85 J 6736,35 Zoals u kunt zien is de opbrengst voor de Vastenaktie dit jaar aanmerkelijk minder dan het vorig jaar. We hebben deze vastentijd zo'n 2400 vastenzakjes rond laten brengen. Daarvan zijn er 198 terecht gekomen in de offerkisten achter in de kerk. Dat zijn er niet al te veel. WAAR LIGT DAT AAN 7 Misschien, en dat hopen we maar, hebben veel mensen per giro hun vastenoffer gegeven voor de armen in de Derde Wereld. Niettemin willen we degenen die mee gedaan hebben aan Ce Vastenaktie van harte bedanken. Vroeger, dat hoor Je soms nog door Je ouders vertellen, ginggn missionarissen en zendelingen, zieltjes winnen in de warme landen. Nu zijn het onze beste mensen, die ontwikkelingshulp verlenen, die een goede tijding brengen aan mensen, als ze honger of dorst hebben, en a?n ziekten lijden. En mét hun boodschap brengen ze hulp, daad werkelijke (julp. Zet misschien degenen die werkelijk begaan is met mensen - en dat metterdaad toont - zich in voor méér dan menselijk Joke Forcevllle-van Rossum.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 3