vm liiil 19.17. ï7 STEUN HEIL DER ZIEKEN VAN DE NATIONALE BEDEVAARTEN Ons Lourdes-Liefdewerk "Heil der Zieken" zorgt voor zieken, die andera niet in dê gelegenheid zouden zyn naar Lourdes ter bedevaart te gaan. "Heil der Zieken" vertegenwoordigd de Vereniging van de Nationale Bedevaarten van 'sHertogenboacb en Is al vele Jaren aktief in het dekenaat Venray. Ook binnen üw parochie konden af gratis zieken nee. Aan de hand van onze financiële middelen worden leder Jaar door de notaris enkele parochianen in de gedegenheid gesteld deze gratis Lourdesreia mse te maken. Geld komt echter niet zomaar binnenbollen, daarom komt er binnenkort iemand bij U langs om donaties te wei ven voor dit doel, zodat er volgend Jaar weer zieken gratis naar Lourdea kunnen. A.s. donderdag en vrijdag komen ze bU U langs. Helpt U hen dit doel te verwezenlijken By voorbaat dank! Heil der Zieken, afdeling Venray. BOERENBOND LEUNEN VEULEN HEIDE St. ApoUwWiUMl 5 MOVAK IEUNSN lat 04760- B149S HET ADRES VOOR J - DRAAD,GAAS EN PALEN. - VOOR ALLE GROENTE- EN BLOEMZADEN. - ALLE KUNSTMEST IN KLEIN VERPAKKING. - TUINGEREEDSCHAP. - VERFARTIKELEN VOOR BINNEN EN BUITEN POOTAARDAPPELEN EN PLANTUIEN.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 18