TE KOOP BMX crossfiets DORPSRMD VEULIN 19.17.16 Op de Dorpsraadvergadering van 13 april Jl. id Dhr. E.Timmermans als lid aan de dorpsraad toegevoegd. Hij komt in de plaats van Dhr. van Hijlick die als lid bedankt heeft. De volledige samenstelling van de dorpsraad is nu als volgt: G.Claessens, voorzitter G Reintjes, secretaris M Sonnemans, vice-voorzitter J Pleurkens, penningmeester Mevr.A Geurts-Arts lid Jos Janssen iid H. van Rijswtjck 1 id Fr van Staveren lid G.Timmermans lid. Voor het aanvragen van een premie-koopwoni.- g moet nen bij de Gemeente zijn. Voor het aanvragen van een huurwoning moet men by de Woningbouw vereniging zijn. Er staat thans 1 huurwoning vrij. JEUGDCLUB VEULEN Donderdag, vanavond is er van 18.30 tot 19.30 uur club. Groetjes De Leiding. Stevig zwembad, 1.60 x 1.60, diep 50 c Opblaasbare boot, 3 persoons Veulenseweg 55, Veulen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 17