KERKDIENSTEN VEULEN 2e zondag van Pasen. Beloken Pasen. 19.17.15 vp 24-4 8.00 lam tot bijzondere intentie W H 14.00 PI Hgm uit dankbaarheid by gelegenheid van het 40-Jarig huweiyk Heidens-van Neerven za 25-4 19.00 Hgm v Pleter v Meyel Hgm v Petran Clephas vanwege kleinkinderen zo 26-4 9.45 Hgm 2e zeswekendienst v Frans v Bree Hgm als Jgt v Teng Aarts 11.15 Hgm v Grad Classens raa 27-4 8.00 lsm v overl fam Weljs-Houben di 28-4 3e dinsdag ter ere H Antonlua van Padua 8.00 lsm ter ere H Antonlus van Padua wo 29-4 8.Q0 lsm ter ere H Jozef (offerblok) do 30-4 8.00 lsm v Piet de Lauw en echtgenote vr 1-5 Eerste vrydag van de meand toegewijd aan H Hart 8.00 lsm v Pieter v Meyel 14.00 PI Hgm en Inzegening huwelijk Eric de Graaf en Jaclntha Janssen za 2-5 'smorgens GEEN H.Mls 17.00 PI Hgm uit dankbaarheid by 65-Jarig huwelijk Reintjes- Verstegen 19.00 Hgm als Jgt v overl ouders v Dongen-Frenken Hgm v Teng Jenniskens AK0LYTHEN: zo 26 april, H en P Timmermans, H Cleven MISDIENAARS: M Hendriks - PJ LitJens VASTBNAKTIE 1987: Collecte parochie 1405,— Extra gift fam. N.N. 3400,— samen 4805,— Alle milde gevers extra hartelijk dank I INWONERS VAN HET VEULEN OPGELET Zondag 26 april .a.s.organiseert de Jeugdclub een KINDERMARKT. De kinderen hebben speelgoed e.d. van thuis meegebracht die ze voor een klein prijsje willen verkopen. We beginnen om 14.00 uur in de Hoefslag. IEDEREEN is van harte welkom De Jeugdclub.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 16