HOE WILLEN VROUWEN WONEN 7 19.17.13 Hebben vrouwen t.a.v. de Inrichting van «orang,en woonomgeving dezelfde wensen als mannen 7 Ook met deze vraag heeft de vrouwen beweging zich de laatste Jaren bezig gehouden. De konklusie was Veel vrouwen hebben hun eigen ideen over woningbouw en ruimtelijke ordening. Een tweede konklusie was Er wordt met de wensen van vrouwen onvoldoende rekening gehouden. Wat de woningbouw betreft was er vroeger ln Venray een Vrouwen adviescommissie voor de Woningbouw; deze bestaat echter niet meer. Wat de woomomgeving betreft zlfci vrouwen ook geen gesprekspartner; ze praten meestal niet mee by besluitvorming over zaken als wegen/stratenaanleg, speelveldjes, inrichting woonwijken enzovoort. Toch worden in Venray nog steeds huizen gebouwd en worden bestemmings plannen bijgesteld en nader Ingevuld. De Werkgroep Emancipatiebeleid van de Gemeente Venray wil duidelijk maken, vooral aan vrouwen, dat Je ook als vrouw mee kunt denken over wonen en woonomgeving. Dat je ook als vrouw Je mening kenbaar kunt maken. 0g_12 mei a.s. organiseert de Werkgroeg_een_lnformatle-mlddag over het thema "Vrouwen, wonen en woonomgeving" in de Burgerzaal en Infotiek van het Gemeentehuis, tussen 13.30 en 19.30 uur. Diverse organisaties zullen dan iets laten zien over hun werk en er ls gelegenheid om vragen te stellen. Ook kunt u uw eigen ideeën kwijt aan de mensen van deze organisaties. De toegang ls GRATIS en er is gelegenheid tot kinderopvang tot 17.00 uur. TENNISVERENIGING YSSELSTEÏN Wy kunnen nog nieuwe leden gebruiken by onze vereniging. Er is ook gelegenheid om les te nemen. Diegenen die hiervoor interesse hebben, kunnen informeren by: ïi222-ËÏ2i5SC2i-i5l££22n 01932-346 'savonds n£ 6 uur

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 14