mL v W H. Antonius van Padua Veulen Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: N. van Staveren, 0478-585134, Bankrekeningnummer: 1281.02.594 Contactpersoon parochie: M. Geurts-Slangen, Lorbaan 9, 0478-588215 25 februari 2006 week door het jaar. Zaterdag 18.00 Uur: H. Mis Kinderwoorddienst. Jrd. An van den Goor-Cremers. Attentie: H. Mis om 18.00 uur. Misdienaars Nikki, Sef, Youri, Huub, Erik. Lector Martien Classens. Woensdag 19.30 Uur: H. Mis. 1 maart Voor alle leden en overleden leden van de carnaval s vereniging Misdienaars Loes, Stan, Evi, Teun, Teun. Lector Maria Philip sen. O. L V Onbevlekt Ontvangen Heide Misintenties opgeven: Middels formulier achter in de kerk of telefonisch: D. Drabbéls, 0478-5103 Contactpersoon parochie: L. Pouwels, Heidseschoolweg 1, 0478-582421 25 feb Zaterdag 8e zondag door he t jaar 18.44 Uur Carnavalsmis Johan Loonen, Joost Hermans Mi sdi enaars S ef Jen Y ouri Gerrït Arts 5809 EW Leunen n

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1980 | | pagina 4