32 Blij en opgelucht! Waarom blij? We hebben nagenoeg alle subsidies binnen! Een medewerker van CERES heeft de Hoefslag dinsdag jongstleden bezocht en de administratie gecontroleerd. Hierbij is het wachten op de bevindingen en uitbetaling van de laatste termijn. Hopelijk gaat dit ook allemaal goed. De overige fondsen hebben allemaal 4 uitbetaald en daar zijn we best blij om. Waarom opgelucht? Vooijaar 2005 hebben we een oproep gedaan voor de financiering van de benodigde middelen om de periode tot uitbetaling subsidies te kunnen overbruggen. We hebben maarliefst circa 1 ton euro opgehaald en daarmee veel vertrouwen gekregen van diverse dorpsgenoten. We hadden natuurlijk schriftelijke toezeggingen van de fondsen maar het blijft papier en uiteindelijk tellen alleen de harde euro's op de rekening. Het lucht dan ook enorm op dat we nu over kunnen gaan tot het aflossen van de leningen. Bij deze bedank ik de mensen namens Maria Philip sen en ondergetekende voor het verkregen vertrouwen! Dankzij jullie hebben we fors kunnen besparen op de rentelasten en hebben we geen bankfmanciering nodig gehad. Zoals eerder aangegeven volgt er in april een openbare vergadering waar het totale financiële plaatj e wordt gepresenteerd. Bericht hierover volgt nog Nominatie Nationale Energie Toekomst Trofee 2006 December jongstleden hebben we ons ingeschreven voor bovenstaande trofee. Deze trofee is een landelijke prijs van het ministerie van VROM voor energiebewust wonen en werken. De prijs richt zich op energiebesparingsprojecten op het gebied van renovatie, nieuwbouw van woningen en gebouwen en stedelijke vernieuwing. De Trofee bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van 25.000,- dat door de winnaars moet worden besteed aan een project gericht op energie bewust wonen of werken.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1980 | | pagina 33