Gemeenteraadsverkiezingen en referendum 7 maart 2006. 31 De gemeente Venray nodigt alle kiesgerechtigden van Venray uit om zijn of haar stem uit te brengen op 7 maart 2006. Bij deze verkiezing kunt u op eik stembureau binnen de gemeentegrens stemmen. Daarnaast wordt er een mobiel stembureau ingezet. Met name treinreizigers kunnen uitstekend gebruik maken van dit stembureau op het NS station in Oostrum tussen 7.00 en 9.30 uur én 15.00 en 18.00 uur. In het ziekenhuis Viecuri kunnen naast de mensen die daar verblijven, ook de bezoekers aan de poli en het personeel tussen 10.00 en 12.00 uur hun stem uitbrengen. Uiteraard moet u wel in het bezit zijn van uw stempas. Volmacht Nieuw met deze verkiezingen is dat u heel gemakkelijk iemand anders kunt machtigen om uw stem uit te brengen, wanneer u zelf verhinderd bent. Het maakt nu niet uit waar u in Venray woont. Naast het uitbrengen van uw eigen stem, mag u maximaal twee volmachten aannemen, maar dient u die wel tegelijkertijd met uw eigen stem(pas) uit te brengen. De volmacht geldt voor de gemeenteraadsverkiezingen én het referendum. U hoeft alleen de achterzijde van uw stempas in te vullen; zowel de gemachtigde als volmachtgever moeten deze ondertekenen. U hoeft hier dus niet voor naar het gemeentehuis te komen. Wanneer u een volmacht hebt afgegeven kunt u die niet meer intrekken. Stempas kwijtgeraakt Mocht uw stempas zoek geraakt zijn, dan kunt u tot uiterlijk maandag 6 maart 2006 17.00 uur persoonlijk terecht bij de afdeling Publieksdiensten voor een nieuwe stempas. Mocht de "oude" stempas weer gevonden worden dan mag u deze stempas niet meer gebruiken. Stemmachine voor blinden en slechtzienden Deze verkiezingen kunnen blinden en slechtzienden terecht op stembureau Beukenrode, Beukenlaan 1 (stemdistrict 3) om hun stem uit te brengen. Website Voor meer informatie omtrent de verkiezingen verwijzen wij u graag naar onze website www.venrav.nl Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u terecht bij de gemeente Venray afdeling Publieksdiensten, telefoonnummer 52 33 33.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1980 | | pagina 32