de Ruuper MEDEDELIN GENBL AD VOOR LEUNEN EN VEULEN RED A KTEE AD RES Sclaeiweg 9, 5809- EH Leunen tel: 58 90 70 JAARGANG! 38 wk nr 8 24 febr.2006 Clusterparochies Leunen-Veulen-Heide Pastoor C.Müller Albionstraat 30 5809 AE Leunen tel 0478-581575 H. Catharina Leunen Mis intenti.es opgeven: middels formulier achter in de kerk of telefonis Contactpersoon van de parochie: A Reintjes-Jenniskens 582221 Bankrekeningnummer: 1281.02.292 Zaterdag uur en overleden Carnavalsvereniging Iris Cane Pascalle St Lector Zondag uur en Denise Lector Woensdag Anme Aswoensdag uur DAMESKOOR LEUNEN Zaterdag 25 febr. zingen we om 19.00 uur in uniform de carnavalsmis. Maandag geen repetitie.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1980 | | pagina 2