SECRETARIAAT: DHR. G. VAN WELL. MEESTER DE HAANSTRAAT l 5809 BC LEUNEN. 0478 - 5 *£sv*v;y.\sv.>;.:.y.!v>\-.:vv< L e 13 die h 1 i c h e n üb ens amml er u n e n Cornavalsmis Op zaterdagavond luisteren wij om 19:00 uur in Leunen samen met het dameskoor de camavalsmis op. Schouwburg Venrav Op zondag 5 maart verzorgen wij samen met fanfare St Cecilia hef zondagochtend-concert in de Schouwburg Wij treden op van 12:15 uur tot 13:15 uur in de foyer. WlJKVERENIGING LEUNEN PAPIER Het oud papier zal op maandag 6 maait niet op 13 maart zoals op het jaarschema si MÉEM Onze jaarlijkse kaartavond is op maandag 13 maart Nadere informatie volot noa. CARNAVAL 2008 ssj wense alle lezers van de Ruuper en ös leej ien biezonder ene schóne carnaval toe. :me mit Prins Geert en Jeugdprins Oennis mot dat Bestuur E

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1980 | | pagina 14