Leunen-1 W Loenen L Swinkeis G Reijnders P Koonings J Pouwels L Smets A Rongen P Cornelissen L Jacobs J v Hoof A v/d Oetelaar A Rongen L Gommans jeugaieaen, denken jullie aan de opgaves voor de jeugddorpencompetitie (voor 1 maart) en je eventuele afmelding voor de onderlinge jeugdcompetitie (voor 15 maart). Jullie hebben de benodigde formulieren allemaal thuis ontvangen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1980 | | pagina 10