AAM DE 1E EN 2E KLAS IN LEUNEN Op Zaterdag 22 dec, is er voor de eerste en tweede klassers van Leunen., gecombineerd met de Belhamels een kindermiddag op touw gezet. Er worden dan spellen gedaan en er wordt *n kleine poppenkast voorstelling gegeven. Op school zijn reeds formulieren verdeeld. Dit alles vindt plaats in het Jeugdhuis Leunen, Deze middag duurt van 13,^5 uur tot 16.00 u, AAN DE- BELHAMELS Zoals jullie waarschijnlijk al lezen, zal er op Zaterdag een kin dermiddag zijn in het Jeugdhuis. Wij"doon_dan met zijn allen mee. Wij hopen jullie dan te zien om kwart voor twee. K.P.JVEULEN De Feestdagen van de kerst liggen weer in het voor uit schiedt. Zoals ieder jaar vergeet de KPJ deze dagen ook niet. Maar we hebben een probleem, daar de rector is naar Afrika heen. Want de kerstviering die we elk Jaar weer houden,, begint met een H, Mie waarna in de hoekslag een wijntje met een heerlijke door de Rector gemaakte koude schotel wordt genuttigd. De reetor zelf vondt het ook al jammer dat deze avond van de KPJ met hem en zijn koudeschotel niet door kon gaan. De Rector had al voorggsteld om dit met Sinterklaas te doen. Dit is er echter .niet van gekomen daarom hadden wij gedacht deze avond te verschuiven. Maar om de kerst zo voorbij te laten gaan gaat ook niet, daarom hebben we a.s. vrijdag 21 december een kerstavond in de hoefslag, Aanvang 8 uur! Tot morgen avond. KIENEN TE VEULEN In zaal dancing 't Veule aanvang 20,00 uur op 20 december van avond, ten behoeve van E..C, 't Veulen, prachtige prijzen o.a, radio, grill, klokradio, koffiezetapparaat en nog vele anderen prachtige prijzen. Kaarten: hele serie 12,50 halve serie 7,50 Iedere 3® donderdag van de maand kienen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 5