K.P.J. LEUNEN Donderdag 27 december houden we onze jaarlijkse herderstocht. Dus niet op 21 december, zoals eerder vermeld. We gaan dit jaar op de fiets en komen om 20,00 uur bij elkaar. De plaats wordt nader bekend gemaakt. Aan het einde van de rit staat jullie kof fie en broodjes met knak.te wachten. De koffie is gratis en de broodjes zijn 1,50 per stuk. Vrijdag 28 december is er weer bespreking voor de uitwisseling, We komen om 20,00 uur bij elkaar in zaal Martens. 5 Januari a,s, hebben we uitwisseling met de afdeling Egchel. We komen dan om 14,30 uur bij elkaar in zaal Martens, Dit jaar nemen we de gasten niet mee naar huis. We hebben het jullie ou ders gemakkelijker gemaakt, door een koffietafel in zaal Martens. Deze koffietafel is dus voor de leden van de afdeling Egchel en voor onze eigen leden. De kosten bedragen 3,per lid. Wie dus 'smiddags komt blijft vanzelfsprekend mee eten. Donderdag 3 januari gaan we weer zwemmen. We komen om 19,00 uur bij elkaar bij het gemeenschapshuis. De kas vergoedt ƒ1, LOUREESCOMITË VENRAY Het Lourdescoraite Venray organiseert op 11 januari a.s. een ge zelligheidsavond in Zaal Halfweg met medewerking van het bekende muziekgezelschap: De RAZELKAPEL uit Venlo o.l.v. Jan de Haard en Mart Lahnstein Verder treed voor u op als buutreedners BERT HEYNEN uit Swalmen Tevens grote tombola met veel en waardevolle prijzen. Ook is er gelegenheid tot dansen. Entrees 2.50 p.p. Bewaar uw entreekaartje hier kan een prijs op vallen. Het Lourdescomite hoopt van de opbrengst een of meer zieke of gehandicapte kinderen uit de gemeente Venray te laten deelnemen, aan de kinderbedevaart naar Lourdes in 1980. OOK U BENT VAN HARTE WELKOM OM 20.00 UUR GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN Aan alle vrienden en bekenden een zalig kerstfeest en een voor spoedig 1980 toegewenst. Jan en Leen Gemeenschapshuis

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 12