KERKDIENSTEN VEULEN derde zondag van de advent Za 15-12 19«00 Hgm voor zal Hubert Burgers Zo 16-12 9»if5 Hgm voor zal Petronella Ida van Staveren-van Son. 11.15 Hgm voor zal Sef Binders N en N AKOLYTHENvoor 16 dec. C. Classens, H. Geurts, Tw. Jacobs. H, Missen van 11.15 n. en zaterdagavond H» eleven en H. Heintjes. BERICHTJES VOOR DE KLEUTER- EN LAGERE SCHOOL TE VEULEN. I.V.M. het kerstgebeuren dat rond het. thema vein "het kind" staat, vertellen wij elke ochtend *n verhaal over kinderen die door de volwassenen niet geholpen worden wegens tijdgebrek en drang naar geld e.d. De kleuters en klas 1+2 doen dit gezamelijk en klas 5 en 6 doen dit gezamelijk. N.a.v. deze vertellingen maken beide groepen een kerstster, die tijdens de kerstmis in de kerk opgehangen zullen worden. De kleuters en klas 1 en 2 zullen tij dens de kerstmis proberen deze verhalen uit te beelden. A.P.K, VEULEN Enkele oud Prinsen hebben de koppen bij elkaar gestoken om het aftreden van Prins Karnaval een beetje op te fleuren en deze op te nemen in de APK(alde prinsen kompanie). Om dit te verwezelij- ken hebben wij alle prinsen van de afgelopen 25 jaar aan geshre- ven om op 11-1-1980 naar de 'Perde Stal' te komen bij het af treden van Prins Haij 8 ste TONEELVERENIGING "COMEDIA" presenteert: "De Voordeur stond open" Zaterdag 15 december 1^.50 uur (gratis voor de schoolkinderen van klas 3 t/m 6) Zondag 16 december 20.00 uur Maandag 17 december 20.00 uur In Gemeenschapshuis te Leunen. Tot ziensi Bestuur VComedia"

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 8