Kerstdennen met kluit 10,-- vers gerooid, H, Janssen Lorbaan 2A, Veulen tel. 04780-85^38 BAR DE HERBERG 'Zondag 15 Dec. wederom Disco Matinee aanvang 2 uur Wim en Nettie FANFARE-DRPMBAND "ST. CATHARINA" A.s. zaterdag 15-12-*79 zal de reeds eerder aangekondigde kerst- sterrenaktie worden gehouden in Leunen, Veulen en Heide. Mogen wij evenals voorgaande jaren weer op uw spontane afname rekenen. ïïïtsïag"van~dë baïïonwëdstrïjd: 1e prijs: Roel van Rens, Begijnhofweg 4, Heide 2e prijs: Audry Kusters, Gusoenstraat 6, Leunen 3e prijs: Peter-Paul Verkoeyen, St. Odastr. 9» Eindhoven 4e prijs: Johnny Verkoeyenj Albionstraat 23, Leunen De uitgeloofde jDrijJzen_zijn_reeds_aan_ae_prijswinnaars uitgereikt. I.V.M. het op het afgelopen concours te St. Michielsgestel be haalde succes, n.l. een eerste prijs met promotie naar de afde ling superieur, zal de fanfare een receptie houden op zaterdag 29-12-*79_in_hetgeme ens chag shuis_te_Leunen Op l8-1-*80 zal de eerder geannuleerde dropping doorgang vinden. Nu reeds maken wij er iedereen op attent dat de leden van de fan fare en de drumband, die jonger zijn dan 15 jaar» alleen mee kunnen doen, indien de ouder(s) hiertoe toestemming geven» Dit in verband met het late tijdstip van thuiskomst. KIENEN TE VEULEN in zaal-dancing 't Veule aanvang 20.00 uur op donderdag 20 december a.s. ten behoeve Van F.C. 't Veulen prachtige prijzen: o.a. radio, grill, klokradio, koffiezetapparaat en nog vele anderen prachtige prijzen. Kaarten: hele serie 12,50 halve serie 7» 50 Iedere 3e donderdag van de maand kienen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 7