verkoop vanaf 15 december bij: Frits Basten, Trijnesstraat 10. tel. 87101 Tonnie Mertens, Steegse Peelweg 19. tel. 83723 en op het kerkhof in Leunen: op zaterdag 15 december van 9.00 tot 16.00 uur woensdag 19 december van 14.00 tot 16.00 uur donderdag 20 december van 14.00 tot 16.00 uur vrijdag 21 december van 14.00 tot 16.00 uur zaterdag 22 december van 9.00 tot 16.00 uur maandag 24 december van 9.00 tot 16.00 uur L.V.B. afd. Leunen Op Donderdag 20 Dec. Kerstavond met een H. mis in het Gemeen schapshuis, en een Kerstspel wat door eigen leden wordt opge voerd. Willen alle dames om 7»15 aanwezig zijn, omdat om 7.30 de H. mis is, en het heel storend is, als niet alle op tijd zijn. Het bestuur verwacht een grote opkomst. BBJAARDENVBRENIGING De jaarlijkse kerstviering van de kerkdorpen van Venray wordt dit jaar gehouden in Leunen op 19 December. Wij beginnen met een H. Mis in de kerk om 2 uur daarna samen zijn in het gemeenschapshuis. Men kan zich nog opgeven bij een van de bestuursleden kosten een gulden JEUGDCARNAVAL Vrijdag 21 Dec. Vergadering voor Raad v Elf en Dansmarietjes en alle nieuwe leden die zich opgegeven hebben, om 8 uur bij P. Martens GEVRAAGD: Champignonplukster G. Cornelissen Teeuwenhofweg 21, Leunen Tel. 82798 Vrijdag 14 december groot toepconoours bij café bar de Steeg. Prijzen: Konijnen en fazanten. Hoofdprijs: Kalkoen. Aanvang 20.00 uur. Heeft iemand per vergissing de verkeerde fiets meegenomen bij de snackbar, in Leunen? Graag terug te bezorgen op Catharinastraat 21 Leunen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 6