MISDIENAARS18.30 Lucien Peetere; 19.00 Frank Stollman AKOLYTHEN: 19.00 E David+H v Rhee; 8.00 J Janssen; 10.00 F v Bavel, A Reintjes+P Verstappen; 11.15 Wilbert Emonts+R Smits LEKTORES19.00 J. Jenniskens; 8.00 Mevr. Weijs; 11.15 H. Reintjes HUWELIJKSAFKPiet Reintjes-Henny He»drix(IJsselsteijn); Frans Aerts(Hegelsom)-Ria Loonen DAMESKOOR Zaterdag 15 Dec. zingen we in de mie om 7 uur Maandag 17 Dec. zingen we om 2 uur in de huwelijksmis, voor 't bruidspaar Rubi-v Rhijn (in Uniform) Woensdag 19 Dec. Kerstviering v.d. Bejaarden we zingen dan om 2 uur de H. Mis (in Uniform) Donderdag 20 Dec. Kerstviering L.V.B. We beginnen deze avond met een H Mis om half 8 in t Gemeenschapshuis (in Uniform) DORPSRAAD LEUNEN Verslag vergadering dorpsraad 10 dec. j.l. Dorpenoverleg In plaats van de Rayoncommissie komt nu een dorpen- en wijken- overleg. De heren H. Heidens en P. Philipsen zullen Leunen ver tegenwoordigen in het dorpenoverleg, die 1 maal per maand bijeen komt. De afvaardiging naar het buurtwerk komt te vervallen. Leunen kan, indien nodig een beroep doen op een opbouwwerker. Verder is de werkgroep Kleine Kernen opgeheven. Medio maart komt het d.h. van dorp- en wijkenoverleg bijeen, die dan bepalen over een gezamelijk overleg. De bijeenkomsten, voorzitters en secretarissen met B en W ver vallen, indien nodig worden deze voor een vergadering uitgeno digd. De afvaardiging vanuit de rayoncommissie naar andere commissie's o.a. centrum commissie blijven tot 1981. Bestemmingsplan Buitengebied De dorpsraad zal reageren n.a.v. het Bestemmingsplan Buitenge bied. De algemene mening van de vergadering was, dat er te wei nig mogelijkheid is voor de Leunse jongeren een nieuw bedrijf te beginnen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 3