KERKDIENSTEN VEULEN 21 nov. Christus Koning Zaterdag; ZONDAG; Maandag; Dinsdag; Woensdag: Donderdag: Vrijdag: Zaterdag; 19.00 Hgra v overl fam v Ool-Fleurkens 8.30 lm v afgest fam Roosen-Verscharen 10.00 Hgm v dierbare afgestorvenen 8.00 lm uit dankbaarheid 8,00 lm v Mientje Jenneskens 8,00 lm v Geert Classens 8.00 lm v overl fam Kuenen-v Rens 8.00 lm v overl fam Drabbels-ICLassen-v Mëyel 19.00 Hgm uit dank fam B. AKOLYTHBN 21 nov: Hans Kuenen, Alb Weijs, p Fleurkens. BERICHTJES OVER ONZE KLEUTERS TE VEULEN We zouden aan de ouders willen vragen om a.s. zaterdagmiddag samen met uw kind naar dé aankomst van St.Nicolaas te willen kijken op t.v. We nemen deze waarneming dan als uitgangspunt voor •t leergesprek dat hier dan maandagmorgen op volgt, Alle kinderen mogen dan iets vertellen van wat ze gezien hebben. En hiermee is dan het St.Nicolaasproject begonnen dat 14 dagen zal duren en zal eindigen met de komst van Sint en Piet op school op vrijdagmiddag 3 dec. Hierover de volgende week meer. Zou U üw kind wat lege doosjes mee kunnen geven. Wo gaan hiervan *n boot maken. AAN ALLE JEUGD (VANAF 12 JAAR) VAN 'T VEULEN We hadden jullie beloofd om ook voor jullie de film te vertonen die gemaakt is over de kleuterschool en het dorpsgebeuren. Aangezien we nu een kopie hebben gekregen kunnen we hem ook aan jullie laten zien. Dit wilden we dan a.s. zondagavond 21 nov. doen aan het begin van 't jeugdbal. Dus om half 7 in café Dirkx te Veulen. Dus alle jeugdigen vanaf 12 jaar zijn dan van harte welkom. ZONDAG 21 NOVEMBER DISCOBAL BIJ P. DIRKX TE VEULEN MET DRIVE-IN DISCOTHEEK "SATISFACTION" ENTREE EEN GULDEN AANVANG HALF ZEVEN

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1976 | | pagina 17