KERKDIENSTEN VEULEN 8e zondag door het .jaar Zaterdag: 19.00 hgm jgt v Joh de Lauw-Segeren ZONDAG: 8.30 lm v Leo en Jan de Goor 10.00 hgm gest jgt v kinderen Wilms Maandag: 9.00 lm v overl fam Gr. Str. Dinsdag: 9»00 lm tot bez. intentie Weijs-Houben Woensdag: Begin van de vasten. Vasten en Onthoudingsdag 9.00 jgt v W Classens en echtgen 19.00 H Mis tot bez. intentie van de carnavalsver. vanwege 22 jarig bestaan. In beide H Missen wordt askruisje gegeven. Donderdag: 8.00 lm v Joh Geurts Vrijdag: Eerste vrijdag van de maand toegewijd aan H Hart v Jezus. Wereldgebedsdag. 8.00 Bez. H Mis ter ere H Hart van Jezus Zaterdag: Priesterzaterdag 8.00 H Mis voor de priesters. 19.00 hgm v Geert Classens en Sjaak Emonts AKOLYTHEN 29 febr: Mat Janssen, Jan Thissen, Theo Mulders. De collecte voor Guatemala heeft opgebracht 450,= Namens het bestuur van mensen in nood hartelijk dank. JEUGD VAN BASISSCHOOL KLEUTERS EN PEUTERS VAN VEULEN OPGELET!!! Veulekes en Veulinnkesbal voor jullie op zondag 29 febr. van 2 5 uur. Disk-jockey Wim van Ooi. Vergeet je "sticker" niet; hang hem om het is je toegangsbewijs en traktatiebon! Je ouders mogen natuurlijk ook meekomen! Tot zondag Carnaval vieren met Prins Leon I L.V.B. AFD. VEULEN Het is goed om na carnaval weer serieus te zijn! Daarom is de eerstvolgende avond gepland op donderdag 4 maart om 8 uur! De Sociaal Economische Voorlichtingsdienst van Roermond komt dan een avond verzorgen en praten over: Wat een vrouw moet weten over: erfrecht, deling, schenkingen, testament. Deze avond is beslist de moeite waard, we hopen op een goede opkomst. 24 mrt is er een studieavond in de Schouwburg. De avond begint om 7 uur. Mevr. Smithuyzen-Maessen geeft een lezing: "Leven met veranderingen". Na de puaze is er toneel van de kerk dijkers. De kosten van de avond zijn ƒ4,50 De opgave moet gebeuren voor 15 mrt. Degenen die nog de contri butie moeten betalen willen die daar ook 4 maart aan denken??

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1976 | | pagina 15