NEDERLANDSE ONDERWIJS TELEVISIE Binnenkort gaat de N.O.T. onderwijstelevisie een voorlichtings- seire overgang basisschool vervolgonderwijs uitzenden, Ned 1 "Pas op de helft". Dit is voor do kinderen van de laatste klassen van de basis school en de ouders en het onderwijzend personeel bijzonder interessant. De uitzendingen op de zaterdagen zijn speciaal bedoeld om door de ouders samen met de kinderen te worden bekeken. De uit te zenden programma's zijn als volgt samengesteld. Uitzendingen voor Uitzendingen voor leerkrachten en leerlingen ouders en kinderen Dinsdag nov. lA.25 uur Zaterdag 8 nov. 1*f.30 uur onderwerp: De brugklas als eerste stap naar het Algemeen voortgezet onderwijs, waarin tevens de verschillen met de basisschool worden aangegeven. Dinsdag 11 nov. 1^.25 uur Zaterdag 15 nov. 1*t.3Q uur onderwerp: De indeling van het voortgezet onderwijs: - Algemeen voortgezet onderwijs - Beroepsvormend onderwijs DinBdag 18 nov. 1^.25 uur Zaterdag 22 nov. 1^.30 uur Onderwerp: Uitgebreide informatie betreffende het beroepsvormend onderwijs, L.T.S. - Huishoudscholen - scholen voor land- en tuinbouw en voor het winkelbedrijf - L.E.A.O. Dinsdag 25 nov. 1A.25 uur Zaterdag 29 nov. 1^.30 uur Onderwerp: Uitgebreide informatie betreffende het algemeen voortgezet onderwijs, M.A.V.O. - H.A.VO. - V.W.0. - Gymnasium - Atheneum. Nader informatie materiaal voor onderwijzers en ouders is verkrijgbaar bij: N.O.T. Riouwstraat 163 De kosten bBdragen 3»-~ Den Haag tel: 070 - 609815

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1975 | | pagina 16