UITGAVE: STICHTING "GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEN" 3 e JAARGANG No. 15. 10 apgil 1971 Redektie: J. Jenniskens, Drlenshoskweg 9, Leunen KERKDIENSTEN Eerste Zondag van Pasen: 7.30 lm voor de parochie 9.00 hgm. jaarget. voor Dina Litjens 10.30 lm voor overl. fan). Peeters-Willems MEN GELIEVE HET VASTENOFFER MEE TE BRENGEN Paasmaandag; 7.30 lm voor Chris Goören en echtgenote voor Hendrik van Soest, echtgen. en dochter >or overl. fam. Heesen-Bergs Lena ipr Peter Emofls, echtgen. en Antoon Emons .ra voor José Timmermans en Jac. Vervuurt >or Peter Emons, echtgen. en Antoon Emons 9*00 10.30 Dinsdag: 7.30 7.00 Woensdag: 7.30 7.00 Donderdag: 7.30 7.00 Vrijdag: 7.30 2.30 7.00 Zaterdag: 8.00 7.00 Akolieten: in de .v. lm voor overl. fam. Verkoeijen-Janssen leden kinderen zondag: 7.30 Th. Stevens 9.00 P. en L. Heintjes, M. Koch, M. van Vegchel 10.30 M. Janssen en Frans Voermans maandag: 7»30 Jac. Heidens 9.00 B. en H. van Hees, W. en T. Cornelissen 10.30 Jan en Jan Voermans Lektoren: Paaszondag: 7.30 P. Litjens; 10.30 J. Ouwerkerk Paasmaandag 7«30 J. Jenniskens; 10.30 G. van Kempen DAMESKOOR: Paaszondag zingen we de Hoogmis. A.s. vrijdag om 2.30 uur zingen we dankmis voor het Gouden Paar van Osch-Kusters

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 2