zaaraheden van de "dorpsraad". Punten die op de volgende vergadering nog nader besproken zul len worden: - het jeugdhuis - het consultatiebureau - indeling van Leunen i.v.m. het beleggen van informatieavonden. Via het blad "Leunen deze week" zal voor de nodige informatie worden gezorgd. De verslaggeefster van deze vergadering: MSJ. A. WEIJS R.K. VERENIGING HET GROENE KIWIS Binnenkort wordt gestart met incasseren: Contributie 197*1 Enkele leden voldeden hieraan al via de bank, en deze zullen eerstdaags hun lidmaatschapskaart in de bus aantreffen. Wenst U ook de betaling te voldoen - alvorens wij bezoeken - per bank of anderszins - geef dan even bericht en ook krijgt de lidmaatschapskaart thuisbezorgd. Enkele nieuwe gezinnen worden nog bezocht ter aanwerving. Ook op hun rekent üw Kruisvereniging. Geef U dus spontaan als lid op (ook telefonisch). Helaas hebben enkele leden in 1970 bedankt als lid. Op advies zullen ook deze weer bezocht moeten worden. U bent dus weer van harte welkom in de kring De contributie raag voor niemand een bezwaar zijn, immers de zorg van de Kruisvereniging begeleidt de mens van baby tot bejaarde - van de wieg tot aan het graf. Vergeet vooral niet Groene Kruis hulp aan de schooljeugd tot 16 jaar o.a. TBC onderzoek en tand- verzorging. Richt Uw ogen op het bange nieuws van de laatste weken: Staphorst Ook daar zusters van een Groene Kruisvereniging om geneesheren en ouders de helpende hand te bieden tegen de gevreesde Polio, welke reeds de eerste slachtoffertjes opeiste. Misschien hebt U ook lang geen hulp nodig; maar met een Kruis vereniging is het net als met A.N.V/.B. of met een brandverzekering Gelukkig wanneer U geen beroep op wijkverpleging behoeft te doen, maar als het nodig is moet ook U over deskundige hulp kunnen

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 8