Voor deze laatste mogelijkheid werd gekozen. Een Dagelijks Bestuur, wat bestaat uit 8 mensen, die ongeveer een keer in de veertien dagen bij elkaar komen, bestaat uit: Mevr. A. Claessens-Nagel Mevr. F. Heidens-Brand Mej. G. Claessens Dhr. J. Jenniskens Dhr. L. Heidens Dhr. H. van Leipzig Dhr. Voesten Dhr. L. Jacobs "Zij zullen er voor zorgen, dat de lopende zaken worden afgehan deld. Zij stellen ook het programma op voor de volgende vergadering. Tot voorzitster van deze werkgroep werd gekozen: Mevr. Claessens- Nagel. ad 2) Naar het consultatiebureau voor zuigelingen wordt een vriendelijke brief gestuurd met daarin vermeld de wensen en de kritiek van de moeders. ad 3) Mevr. A. Claessens deed een verslag van de gang van zaken van het "Leunse jeugdhuis" binnen de Venrayse Gemeente raad. Vier beloofde barakken achter de Landbouwschool, bleken later slechts een ruimte te zijn. Aangezien die ruimte te klein is, probeert men nu de boerderij van P. de Louw aan de Steegsepeelweg met de omliggende grond te pakken te krijgen. De Keren Jan Heintjes en Drs. A. den Brok, beiden commissielid van Gemeentelijke jeugd en sportzaken, kunnen in samenspraak met menden uit de nieuwe wijk de zaak proberen rond te krijgen. De dorpsraad zal natuurlijk hun werkzaamheden steunen, ad 5) Plaatsing van verkeersbrigadiertjes bleek niet mogelijk, omdat de Provinciale Staten niet voor zebrapaden willen zorgen. Zonder zebrapaden mogen er geen verkeersbrigadiertjes staan. Ook werd er gevraagd, of er een soort "schoolbussendienst" kon komen. Dit stuitte echter op veel moeilijkheden en derhalve is er nog geen oplossing gevonden. Voorlopig kunnen ouders onderling deze zaak het beste regelen. Er werd nog opgemerkt, dat ook mensen uit andere wijken in Leunen graag meer geinformeerd zouden worden over de werk-

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 7