DE HARTSTICHTING VRAAGT OM STEUN - Iedereen weet, dat het leven van een mens voorbij is, als zijn hart ophoudt met kloppen - - Iedereen weet, dat de helft van het aantal sterfgevallen veroor zaakt wordt door hart en vaatziekten - - Iedereen weet ook, dat overal in den lande comité's gevormd worden, welke mee willen helpen om het werk van de Nederlandse Hartstichting te bevorderen - - ledereen weet ook., dat voor dit werk veel geld nodig is - De Hartstichting wil: - Voorlichting ter voorkoming van hart en- vaatziekten - - Snelle hulp na Hartinfarct - - Stichting en inrichting van hartrevalidatiecentra - - V/et enschappelijk speurwerk - - Hulp voor kinderen met aangeboren hartafwijkingen - Bovenstaande kan, mede door Uw financiële hulp i Voor dit doel zullen in de komende week enkele personen de - hopenlijk goed gevulde-zakjes bij ophalen. Leg deze s.v.p. klaar U stelt ons toch niet teleur Namens het comité, H. 3ALTUSSEN b E H A N G Onze collectie 1971 is compleet Ruime keuze in uitsluitend kwaliteitsbehang ook voor de aparte wand Loop eens binnen en vraagt vrijblijvend onze grote staalboeken op zicht AANBEVELEND: G. GOiiKANS - KUSTERS, Leunseweg 57, Tel. 1529

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1971 | | pagina 4